האפליקציות
של בוגרינו

דוגמאות לאפליקציות שפותחו על ידי בוגרי התכניות

Ruby – Into the Box

Ruby – Into the Box

איתי
יש לך רק חצי דקה כדי לאסוף כמה שיותר אבני חן לתוך התיבה!
כמה תצליח?
Download on the App Store