האפליקציות
של בוגרינו

דוגמאות לאפליקציות שפותחו על ידי בוגרי התכניות

Sapphire Bomb

Sapphire Bomb

עומר
שלושה יהלומים...
בואו תראו כמה יהלומים תוכלו לתפוס בדקה.
הרבה הפתעות נעימות יחכו לכם בדרך, אבל תצטרכו להזהר מהפתעות קצת פחות נעימות.
בהצלחה
Download on the App Store