האפליקציות
של בוגרינו

דוגמאות לאפליקציות שפותחו על ידי בוגרי התכניות

Speedy Star

Speedy Star

עומר
משחק לשעות הפנאי הבוחן את המהירות של השחקן. המשחק מוגבל בזמן.
מטרת המשחק לתפוס את שני הכוכבים המופיעים על המסך.
מה תהיה המהירות שלכם?
Download on the App Store