COPPA

הודעת Tekkie Uni  בעניין COPPA (החוק הפדרלי בארה"ב להגנת פרטיות הילדים באינטרנט)

הודעה מקוונת בדבר נוהגי השימוש במידע הנוגע לילדים

מבוא

אנו בחברת איטיצ'ר בע"מ  ("החברה", "אנו" או "שלנו") פיתחנו את פלטפורמת Tekkie Uni – פלטפורמת למידה מקוונת המקנה לילדים את כישורי העתיד בעזרת שיטות לימוד מהנות ומעשירות ("השירות").

בהודעה זו מפורטים נוהגי השירות הנוגעים למידע שנאסף מילדים שנרשמים לקורסים המקוונים של השירות. הודעה זו נמסרת בהתאם לחוק הפדרלי בארה"ב להגנה על פרטיותם של ילדים ברשת (COPPA), ולפי תקנותיו. הודעה זו חלה על מידע שנאסף מילדים במסגרת הקורס שאליו הם רשומים בהווה, וכן במסגרת הקורסים שאליהם הם עשויים להירשם בעתיד.

מפעילים האוספים מידע אישי מילדים ומחזיקים אותו דרך השירות

להלן רשימת המפעילים המסייעים לנו בתפעולו הפנימי של השירות, ובעצם-כך אוספים מידע אישי מילדים המשתמשים בשירות ומחזיקים בו.

 1. Cisco Systems, Inc.
 2. WhatsApp Inc.
 3. Amazon Web Services, Inc.
 4. [Name of Call Center Provider]
 5. MeisterLabs GmbH
 6. Microsoft Corporation
 7. OwnCloud GmbH
 8. Intelitek, Inc.

 

הורים המעוניינים לברר פרטים אודות מדיניות הפרטיות של המפעילים ואודות השימוש שהם עושים במידע האישי של ילדיהם, מוזמנים ליצור קשר עם איטיצ'ר בכתובת למשלוח דואר, במספר הטלפון או בכתובת הדוא"ל המופיעים למטה.

המידע שאנו אוספים מילדים והשימוש שאנו עושים בו

אנו אוספים מהילדים את פרטי המידע הבאים למטרות המפורטות להלן:

 • בזמן שיחת ההרשמה שלנו עם ההורה, אנו נהיה רשאים, בהסכמת ההורה, לדבר עם הילד כדי לקבל ממנו מידע אודות רמת הידע והכישורים שלו, וזאת בכדי להעריך את מידת התאמתו לרמה מסוימת בקורס.

 

 • בתגובה לבקשה מצד הילד לקבלת תמיכה טכנית או שירות לקוחות, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע לצורך זיהויו של הילד כתלמיד הרשום לשירות (כגון שמו הפרטי ושם המשפחה שלו), וכן מידע טכני הנוגע למחשב שבאמצעותו משתמש הילד בשירות. מידע זה עשוי לכלול את סוג המכשיר, את סוג מערכת ההפעלה ואת כתובת ה-IP שלו. מידע זה משמש להגשת שירותי תמיכה טכנית, לתפעול פנימי ולאספקת השירות בלבד.

 

 • אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookies) ומזהים עקביים אחרים כדי לזהות את הילד כתלמיד הרשום לשירות.

 

 • בעת כניסתו לשיעור מקוון, הילד מתבקש להזין כתובת דוא"ל. כתובת הדוא"ל משמשת אותנו לצורך התפעול הפנימי ואספקת השירות בלבד.

 

 • בעת כניסתו לשיעור מקוון, הילד מתבקש להזין שם או כינוי. השם או הכינוי המוזן מוצג בפני כל שאר המשתתפים בשיעור במהלך השיעור וכן בסרטון המוקלט של השיעור.

 

 • לבחירתו, הילד יכול להזין הודעות צ'אט בסביבת הצ'אט של השיעור, והודעות אלה יוצגו במהלך השיעור לכל המשתתפים. כאשר הילד מדבר במהלך השיעור, כל המשתתפים האחרים יכולים לשמוע אותו, והפלט הקולי שלו מוקלט במסגרת הקלטת סרטון השיעור.

 

 • כאשר הילד מציג את עבודתו בזמן השיעור, פלט מצלמת הרשת או שיתוף המסך שלו מוצג בפני כל המשתתפים האחרים בשיעור ומוקלט במסגרת הקלטת סרטון השיעור.

 

 • לבחירתו, יכול הילד להוסיף תמונת פרופיל לדף הפרופיל שלו בשירות. תמונת הפרופיל תשמש לצורך תחזוקת דף הפרופיל שלו בלבד. כהורים, באפשרותכם למנוע מילדכם להעלות תמונת פרופיל על-ידי חסימת אפשרות זו בסרגל הגדרות הפרטיות שבמערכת ניהול הלמידה (LMS) שלנו.

 

 • לבחירתו, יכול הילד לפרסם פוסטים בפורום הקורס. בנוסף, הוא יכול להעלות קבצים לסביבה המשותפת וליצור מפות חשיבה בעזרת אפליקציית MindMeister. תוכנם של פוסטים, העלאות ומפות חשיבה אלה, אשר עשוי להכיל מידע אישי, נקבע על-ידי הילד המפרסם את הפוסטים האמורים. הפוסטים, ההעלאות ומפות החשיבה משמשות את מטרות הקורס בלבד. שימו לב כי באפשרותכם למנוע מילדכם לפרסם פוסטים בפורום הקורס על-ידי חסימת אפשרות זו בסרגל הגדרות הפרטיות של מערכת ניהול הלמידה (LMS) שלנו.

 

 • הילד מקבל את כתובת הדוא"ל ואת מספר הטלפון של מדריך הקורס. במסגרת שיחה כלשהי עם מדריך הקורס, הילד עשוי למסור לו מידע אישי. מידע זה משמש לצורך הקורס וניהולו בלבד.

 

 • מידע הנוגע לנוכחותו של הילד בקורס ומידע הנוגע לצפייתו של הילד בחומרי הקורס. מידע זה משמש לצורך הקורס וניהולו בלבד.

 

מתן הרשאה לילד לחשוף מידע אישי

הילד עשוי לחשוף מידע אישי בפני חבריו לקורס כדלקמן:

 • שמו של הילד, הודעותיו בצ'אט השיעור, צילומים ממצלמת הרשת שלו, שיתוף המסך והשמע כמתואר לעיל. חומרים אלה חשופים לכל המשתתפים בשיעור תוך-כדי השיעור, ולאחריו – בזמן הצפייה בסרטון השיעור.

 

 • העלאת תמונה לדף הפרופיל בפלטפורמת השירות (אם לא חסמתם אפשרות זו דרך סרגל הגדרות הפרטיות).

 

 • פרסום פוסטים בפורום הקורס (אם לא חסמתם אפשרות זו דרך סרגל הגדרות הפרטיות).

 

 • העלאת קבצים לסביבה המשותפת של הקורס.

 

 • מפות חשיבה.

 

בפני אילו גורמים אנו חושפים את המידע שאנו אוספים מן הילדים?

המידע המוצג לעיל תחת הכותרת "מתן הרשאה לילד לחשוף מידע אישי" מוצג בפני חבריו לקורס של ילדכם.

 

זכויות ההורים ביחס למידע שאנו אוספים מילדיהם

כהורים, הנכם רשאים לעיין במידע האישי של ילדכם ולמחוק אותו. כמו כן, באפשרותכם לסרב להעניק לנו אישור לאסוף מידע נוסף כלשהו הנוגע לילדכם – אך במקרה זה אנו נסיר את רישום ילדכם מהקורס ונבטל את השתתפותו בקורס.

למימוש זכות כלשהי מן הזכויות המפורטות לעיל, ניתן לפנות אלינו בכל אחד מערוצי התקשורת המנויים להלן.

 

יצירת קשר

חברת איטיצ'ר בע"מ, חברה פרטית ישראלית.

דרכים ליצירת קשר: שלחו לנו הודעת דוא"ל בכתובת [email protected] , או טלפנו אלינו בטלפון מספר 1-800-316-3783

מועד כניסתה לתוקף של המדיניות: פברואר 2018